nathan-van-egmond-0IwypLLbHiA-unsplash-2_Compressed

For a safe workplace

Nyttas Visselblåsarpolicy

Nytta AB strävar efter att vara en öppen och transparent arbetsplats. Därför är det
viktigt för oss som arbetsgivare att det är enkelt att rapportera missförhållanden på
ett konfidentiellt och säkert sätt.

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd,
arbetssökande, eller praktikant till exempel. Entreprenörer och leverantörer till Nytta
AB som fått reda på missförhållanden kan också rapportera.
Även om du har slutat på Nytta AB eller ännu inte börjat kan du rapportera om ett
missförhållande.

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att
rapportera detta som ett visselblåsningsärende.
Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som bör rapporteras om:


● Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk
brottslighet.
● Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring
eller dataintrång.
● Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
● Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
● Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
● Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.


Nytta AB ska vara en trygg arbetsplats där vi bemöter varandra med respekt i allt
arbete och alla relationer.

Hur rapporterar jag?

Vid ett skriftligt ärende kan du mejla till vissla@nytta.se

Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, så är det lättare att säkerställa att
rätt åtgärder vidtas. Bifoga gärna skriftliga dokument eller bilder.

● Inkludera inte känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning

Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett
missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte
är tillåtna. Exempel på sådana är om du skulle bli uppsagd, få ändrade
arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund
av att du visselblåst. Skyddet gäller även vid offentliggörande av information.

Nyttas Visselblåsarpolicy

If you have any questions regarding our whistleblower policy, please contact us

To all our customers, thank you!

Our flexibility helps us meet our customers' ever-changing needs. It also helps us adapt our services to the sustainability and certification requirements that are constantly developing and changing.

 

auktoriserat-serviceforetag
aa-kreditvardighet
Tryggt Företag[1][1]

Delivering efficiency through home cleaning and home service. We work within the Greater Stockholm area.

Copyright © 2023 Nytta AB